Senzorický systém robotické paže pro protetickou náhradu horní končetiny

Senzorický systém robotické paže dává i fyzicky postiženým lidem naději na plnohodnotný život a zároveň otevírá oblast ekonomického růstu v oblasti biomedicínského inženýrství. Komplex mnoha senzorů – přiblížení, tepla, vlhkosti, CO2 a senzorů indikujících elektromagnetické pole, gyroskopu, akcelerometru, tenzometrů – tvoří dohromady systém, který umožní robotické paži podávat relevantní informace o tom, co se děje v okolí.

Realizovali jsme senzorický systém robotické paže, včetně softwaru pro zpracování dat, který umí snímat vzdálenosti a teploty okolních objektů, modelovat mapy okolí robotické paže a využitím informací z gyroskopu, akcelerometru a senzoru elektromagnetické pole určovat polohu paže. Systém reaguje i na silové účinky vznikající při reakci s okolím.

Cíl projektu – posunutí vývoje inteligentních exoprotetických náhrad

Cílem projektu bylo přispět k vývoji řízení složitých exoprotetických náhrad formou návrhu senzorického systému založeného na dálkoměrných, teploměrných, pohybových a kontaktních senzorech, určených k detekci potenciálně nebezpečných stavů, do kterých se paže může dostat v případě kolize s okolními objekty.

Navržený experimentální model protetické paže s 6 aktuátory byl úspěšně testován pro simulaci pohybu, senzorový systém detekoval překážky v okolí modelu protetické paže a řídicí systém dokázal včasně identifikovat možné kolize paže s objekty nacházejícími se v jejím okolí.