Experimentální a výzkumné přístroje

Navrhneme, vyvineme a vyrobíme nové technologie či jednoúčelové stroje, které na základě automatizace a robotizace pomáhají při uskutečnění výzkumu.

Nová bádání často vyžadují nové vědecké přístupy, objektivní empirické metody, opakovatelné, ověřitelné postupy a neustálý vývoj nových technologií – vyvíjíme specializovaná a jedinečná vědecká vybavení, která nemají dostupná řešení.

Vstoupíme do hry, když není dostupné žádné řešení, které by pomohlo uskutečnit vaše cíle. Když nejsou komerční nástroje k dispozici, nebo jsou nevhodné pro vaše jedinečné výzkumné úkoly. Potřebujete jednoúčelový stroj, nebo zařízení postavené na automatizaci a robotizaci?

Podpoříme váš výzkum prostřednictvím kombinace vědeckých postupů a kreativního inženýrství. Nabízíme vám multidisciplinární znalosti, které umožňují vyhodnotit potřeby a navrhnout fungující řešení.

Tento proces je vysoce iterativní a vyžaduje dialog mezi námi a budoucími operátory, aby přímo spolupracovali na návrhu a testování nového zařízení.

Ukázková realizace:

Dynamometr pro měření svalové spasticity

Dynamometr dovede přesně měřit úhlové rychlosti a moment síly spasticity svalů, primárně v kloubech horních a dolních končetin. Aparatura je seskupená z modulů Vývojové sady Evolution a jejím jádrem je software AHMI pro zpracování dat.

Vyšetřovací metody používané v klinické praxi jsou v současné době obvykle založeny na subjektivním posudku vyšetřujícího specialisty, který hodnotí pasivní odpor svalu na základě pasivního isokinetického strečinku. Následné zhodnocení závažnosti onemocnění probíhá na základě přiřazování bodů stupnice, na jejichž výsledcích se posléze vyhodnotí výsledek a následný postup rehabilitace.