O nás

Náš příběh

Jsme komplexní tým širokého spektra vědomostí a dovedností, který bere vývoj nových strojů, systémů a technologií jako výzvu.

Optimální cesta od vize k realizaci

Vyvíjíme vlastní technologie, vyrábíme originální stroje a zařízení pracující na principech automatizace a robotizace. Vytvoříme inovativní produkt, který vyřeší vaše potřeby – díky rozmanitému týmu, jehož zdobí komplexnost a velký záběr vědomostí a zkušeností.

Vývoj přináší komplexní výzvy – jsou těžko splnitelné jednou osobou či přímočaře. Zvládne je jedině všestranný tým. Tvoříme kreativní kolektiv se společnými hodnotami, který je složený ze silných, schopných a nadaných osobností. Užíváme si volnost myšlení, které nám do cesty nestaví žádné bariéry.

Dlouholeté znalosti při vývoji technologií nám dovolují zvýšit efektivnost všech procesů z hlediska nákladů i času. Navrhneme vám plošný spoj, šasí, Android aplikaci i složité mechatronické zařízení.

Proto jsme schopni uskutečnit vaše nápady, i když se vám zpočátku mohou zdát jakkoliv nerealizovatelné.

Spolupracujeme:

S Laboratoří biomechaniky a protetiky ČVUT, která se dlouhodobě věnuje výzkumu v oblasti biomechaniky a protetiky, především se zaměřením na problematiku kinematiky a dynamiky pohybu a návrhování elektronických systémů určených k měření a hodnocení pohybu člověka a živočichů.

S architektonickým studiem, které se specializuje na výrobu architektonických modelů, zejména pro projekční kanceláře, stavební společnosti, developery, muzea, ale i pro studenty a další klientelu.

Vize

Moderní technologie vyvíjíme s vizí, že pomohou lidem řešit každodenní problémy, překonávat překážky a zlepší tak naše životy.

Moderní technologie, které pomáhají

Život nám neustále staví do cesty nějaké překážky. Můžete se buď otočit a jít zpět, nebo se jich nadobro zbavit. Každou překážku bereme jako komplexní výzvu, po jejímž zdolání bude život zase o něco lepší a jednodušší.

Umíte si představit svět, který si dokáže poradit s každým problémem? Svět, který vyřeší každou lidskou slabost, zranění? Svět, jenž díky novým technologiím nezná žádné hranice?

My ano.

Vývoj je to, co nás posouvá od nukleonové kyseliny k homo sapiens sapiens. Dává nám technologie podporující náš život. Technologie, které plní naše animální potřeby a chrání naše zranitelná těla.

Právě tyto vize a motivace nám umožňují přemýšlet tak, jako to jiní nedovedou. Jsme šťastni, když vývoj nových či funkčnějších technologií řeší konkrétní problémy.

Začínáme se bavit tam, kde jiní potřebují odbornou pomoc.

Poslání

Vývoj moderních technologií nás baví. To nám umožňuje splnit naše poslání, kterým je učinit svět zdravější, čistší, bezpečnější, lepší.

Vývoj je život.

Baví nás žít

Naším posláním je umožnit našim klientům, aby společně vyvíjené technologie udělaly svět zdravějším, čistším a bezpečnějším. Pomáháme urychlit výzkum, řešit složité analytické problémy, zlepšit diagnostiku a přiblížit se světu bez hranic.

Vše, co tvoříme, je pro nás misí – k naplnění našeho poslání máme pozoruhodný tým, který kombinuje talent a zkušenosti.

Naše odhodlání vede k inovativním technologiím, které pomáhají klientům řešit některé nejnaléhavější výzvy společnosti, včetně léčby nemocí, pozitivnímu přístupu k životnímu prostředí a zajištění bezpečnosti.

Jedině ztotožnění se s tímto posláním nám dovoluje díky inovativnímu designu, inženýrství a výrobě, realizovat doposud spíše snové vize.

Hodnoty

Naše hodnoty určují, kdo jsme. Ovlivňují způsob, jakým přemýšlíme nad vývojem nových technologií a jak co nejlépe posloužit našim klientům a lidstvu.

Inovace, nadšení, funkčnost

Naše hodnoty určují, kdo jsme, co děláme a jakým způsobem to děláme. Ovlivňují, jak spolupracujeme navzájem v týmu, jak sloužíme klientům a hlavně nás motivují vyvíjet takové technologie, které posouvají lidstvo a usnadňují mu život.

1. Inovace

Jsme odvážní a nápadití. Rozvíjíme příležitosti řešit složité problémy a přinášet průlomové výsledky v nových technologiích. Aplikujeme naši kreativitu na všechny aspekty vývoje a na produkty, služby a procesy, které dodáváme našim klientům.

2. Integrita

Upřímnost a úcta jsou základem našeho úspěchu. Oceňujeme otevřenost a čestnost ve způsobu komunikace a fungování.

3. Nadšení

Naši lidé jsou energičtí a nadšení. Jsme vášniví v tom, co děláme, a zavázali jsme se k dosažení nejlepších výsledků.

4. Týmovost

V společnosti Prokyber najímáme nejlepší lidi. Vytváříme týmovou kulturu, která podporuje inovativní a strategické myšlení, služby a neustálé zlepšování.

5. Spolupráce

Vzájemně se učíme a sdílíme naše dovednosti a zdroje. Navzájem se podporujeme, abychom dosáhli správných výsledků pro naše klienty a celou společnost.

Cyklus vývoje

Máte vizi, ale nevíte, jak realizace nové technologie probíhá? Projděte si cyklus vývoje pro bližší vhled do postupů vycházejících z normy ISO/IEC 12207.

Obvyklý vývojový cyklus zařízení od předběžné analýzy až po provoz trvá řádově několik týdnů, měsíců i let. V kooperaci s námi můžete očekávat 6 etap vývoje.

Vývoj s námi je vždy přínosem. Vývoj jsme pro vás rozdělili do jednotlivých etap, které představují jednotlivé či navazující ucelené balíčky. Můžete s námi realizovat celý svůj vývoj, nebo jen jeho část.

Vycházíme z normy ISO/IEC 12207 a můžeme spolupracovat se stejně pracujícími subjekty.

Každou etapu vývoje si kupujete zvlášť, každá má také relevantní užitečné výsledky a závěr.

Veškerá dokumentace, postup návrhů vývoje a výroby jsou v reálném čase dostupné v projektovém rozhraní Redmine na adrese rm.prokyber.cz.

1. Předběžná analýza
Přikročíme ke specifikaci cílů, které vyplníte v dotazníku.
2. Studie proveditelnosti
Jedná se o technickoekonomickou studii, která ze všech realizačně významných hledisek popisuje vývojový záměr. Účelem je zhodnotit všechny realizační alternativy a posoudit realizovatelnost daného vývoje, jakož i poskytnout veškeré podklady pro samotné rozhodnutí o zahájení vývoje.
3. Návrh a vývoj

Návrh a vývoj probíhá ve dvou fázích:

Globální analýza a návrh

 • upřesnění základních požadavků, rozdělení na podsystémy a vymezení subprojektů
 • návrh hrubého modelu funkcí a dat pro každý subsystém, návrh rozhraní systému
 • úplná specifikace všech hlavních funkčních a datových požadavků, snaha nalézt odvozené požadavky
 • určení priority všech požadavků, struktura systému
 • východisko: cíle IS/IT organizace a schválený plán vývoje

Detailní analýza a návrh

 • analýza, definice požadavků a návrh systému až na úroveň, kdy je možné začít navržený systém implementovat
 • upřesnění funkcí, požadavků a modelů z předchozí globální analýzy a návrhu
 • detailní návrh týkající se technologické architektury, datové základny, výstupů systému a organizační struktury
 • možnost prototypu systému (např. návrh UI)
 • určení dat, kterých se to týká
 • realizace
 • nezbytné ověření prototypu
4. Funkční vzorek

Implementace:

 • Vytvoříme fungující systém, který realizuje návrh vytvořený v předchozích etapách.
 • Implementujeme všechny stanovené požadavky.
 • Zkoušíme bezchybnou funkčnost.
 • Tvoříme uživatelskou, provozní a pracovní dokumentaci.

Testování:

 • Vytvoříme testy.
 • Testujeme kvalitu produktu.
5. Sériová výroba a zavedení do provozu
Zajistíme opakovanou maloobjemovou i velkoobjemovou výrobu produktů. Provedeme instalaci programového vybavení, zahájíme zkušební provoz, zaškolíme obsluhu a poskytneme počáteční podporu při plynulém přechodu do ostrého provozu.
6. Provoz, údržba, podpora
Zajistíme provoz systému, údržbu a rozvoj. Monitorujeme systémy a provádíme jeho optimalizaci.