Váš chytrý vývojář...

Zabýváme se návrhem, vývojem a realizací nových technologií v oblastech automatizace, mechatroniky, kybernetiky, robotiky a mikroelektroniky.

Proměníme vaše sny a vize ve skutečnost

Specializujeme se na návrh, vývoj a výrobu nových strojů, systémů a technologií v oblastech automatizace, mechatroniky, kybernetiky a robotiky. Naším posláním je vyvíjet funkční technologie, zařízení či systémy, které lidem zlepší život a umožní jim pokořit dosud nepřekonané hranice.

Specializovaná řešení elektroniky

Návrh, vývoj a výroba specializovaných elektrických zařízení do průmyslového i domácího prostředí a do náročných a extrémních provozních podmínek.

Řídicí systémy speciálních zařízení

Návrh, vývoj a realizace řídicích systémů založených na programovatelných automatech či jednočipových počítačích s cílem rychlého a spolehlivého řízení.

Komplexní řešení mechatronických systémů

Realizace komplexního řešení složitých automatizačních úkolů a robotických systémů s cílem na autonomnost celého systému a intuitivní řízení.

Experimentální a výzkumné přístroje

Návrh, vývoj a výroba experimentálních zařízení, aparatur a výzkumných přístrojů, jejichž cílem je kvantitativním nebo kvalitativním přístupem verifikovat nebo falzifikovat hypotézu.

Chytré elektronické senzory

Návrh, vývoj a výroba chytrých snímačů a zařízení získávajících a zpracovávajících signály z různých snímačů fyzikálních a biologických veličin.

Diagnostické přístroje

Návrh, vývoj a výroba přístrojů a systémů pozorujících průběh procesu za účelem určení a klasifikace nežádoucích jevů, zejména poruch.

Váš chytrý vývojář...

Zabýváme se návrhem, vývojem a realizací nových technologií v oblastech automatizace, mechatroniky, kybernetiky, robotiky a mikroelektroniky.

Proměníme vaše sny a vize ve skutečnost

Specializujeme se na návrh, vývoj a výrobu nových strojů, systémů a technologií v oblastech automatizace, mechatroniky, kybernetiky a robotiky. Naším posláním je vyvíjet funkční technologie, zařízení či systémy, které lidem zlepší život a umožní jim pokořit dosud nepřekonané hranice.

Specializovaná řešení elektroniky

Návrh, vývoj a výroba specializovaných elektrických zařízení do průmyslového i domácího prostředí a do náročných a extrémních provozních podmínek.

Řídicí systémy speciálních zařízení

Návrh, vývoj a realizace řídicích systémů založených na programovatelných automatech či jednočipových počítačích s cílem rychlého a spolehlivého řízení.

Komplexní řešení mechatronických systémů

Realizace komplexního řešení složitých automatizačních úkolů a robotických systémů s cílem na autonomnost celého systému a intuitivní řízení.

Experimentální a výzkumné přístroje

Návrh, vývoj a výroba experimentálních zařízení, aparatur a výzkumných přístrojů, jejichž cílem je kvantitativním nebo kvalitativním přístupem verifikovat nebo falzifikovat hypotézu.

Chytré elektronické senzory

Návrh, vývoj a výroba chytrých snímačů a zařízení získávajících a zpracovávajících signály z různých snímačů fyzikálních a biologických veličin.

Diagnostické přístroje

Návrh, vývoj a výroba přístrojů a systémů pozorujících průběh procesu za účelem určení a klasifikace nežádoucích jevů, zejména poruch.

Specializovaná řešení elektroniky

Řídicí systémy speciálních zařízení

Komplexní řešení mechatronických systémů

Experimentální a výzkumné přístroje

Chytré elektronické senzory

Diagnostické
přístroje

Naše služby

Navrhneme, vyvineme a vyrobíme specializované elektronické zařízení na zakázku do průmyslového prostředí a do extrémních podmínek.

1. Specializovaná řešení elektroniky

Navrhujeme, vyvíjíme a vyrábíme specializovaná elektrická  zařízení, zároveň nabízíme komplexní řešení pro domácí i průmyslové prostředí, až po náročné až extrémní provozní podmínky, které jsou v podzemí, pod vodou, v mrazu zemských pólů i horku zemských pouští. Zařízení realizujeme od návrhu plošného spoje přes programování FW a bezdrátový přenos, až po aplikaci v osobním nebo mobilním počítači.

Ukázková realizace:

Systém elektronické organizace a sledování klíčů ESSKEY

2. Řídicí systémy speciálních zařízení

Poskytujeme kompletní vývoj řídicích systémů na klíč pro nové či stávající technologie a stroje. Specializujeme se na nestandardní aplikace, kde použití konvenčních postupů a systémů nepřináší vhodné výsledky. Řídicí systémy realizujeme podle vašich přání. Jsme schopni vytvořit a odladit intuitivní Human Interface Device (HID).

Ukázková realizace:

Vývojová sada Evolution

3. Komplexní řešení mechatronických systémů

Všude, kde vyžadujete přesný a spolehlivý pohyb, využijete mechatronické systémy od naší společnosti. Zaměřujeme se na komplexní a inovativní řešení složitých mechatronických systémů, ve kterých spojujeme techniky přesného strojního inženýrství, teorie řízení, počítačové vědy a elektroniky v procesu návrhu tak, abychom vytvořili funkčnější a přizpůsobivější produkty.

Ukázková realizace:

Naklápěcí plošina s kamerovým systémem pro měření pohybu živočichů

Naše služby

Navrhneme, vyvineme a vyrobíme specializované elektronické zařízení na zakázku do průmyslového prostředí a do extrémních podmínek.

1. Specializovaná řešení elektroniky

Navrhujeme, vyvíjíme a vyrábíme specializovaná elektrická  zařízení, zároveň nabízíme komplexní řešení pro domácí i průmyslové prostředí, až po náročné až extrémní provozní podmínky, které jsou v podzemí, pod vodou, v mrazu zemských pólů i horku zemských pouští. Zařízení realizujeme od návrhu plošného spoje přes programování FW a bezdrátový přenos, až po aplikaci v osobním nebo mobilním počítači.

Ukázková realizace:

Systém elektronické organizace a sledování klíčů ESSKEY

2. Řídicí systémy speciálních zařízení

Poskytujeme kompletní vývoj řídicích systémů na klíč pro nové či stávající technologie a stroje. Specializujeme se na nestandardní aplikace, kde použití konvenčních postupů a systémů nepřináší vhodné výsledky. Řídicí systémy realizujeme podle vašich přání. Jsme schopni vytvořit a odladit intuitivní Human Interface Device (HID).

Ukázková realizace:

Vývojová sada Evolution

3. Komplexní řešení mechatronických systémů

Všude, kde vyžadujete přesný a spolehlivý pohyb, využijete mechatronické systémy od naší společnosti. Zaměřujeme se na komplexní a inovativní řešení složitých mechatronických systémů, ve kterých spojujeme techniky přesného strojního inženýrství, teorie řízení, počítačové vědy a elektroniky v procesu návrhu tak, abychom vytvořili funkčnější a přizpůsobivější produkty.

Ukázková realizace:

Naklápěcí plošina s kamerovým systémem pro měření pohybu živočichů

4. Experimentální a výzkumné přístroje

Nová bádání často vyžadují nové vědecké přístupy, objektivní empirické metody, opakovatelné, ověřitelné postupy a neustálý vývoj nových technologií – vyvíjíme specializovaná a jedinečná vědecká vybavení, která nemají dostupná řešení..

Ukázková realizace:

Naklápěcí plošina s kamerovým systémem pro měření pohybu živočichů

5. Chytré elektronické senzory

Elektroniku a senzory vyvíjíme od prvních návrhů a simulací přes plošné spoje až po osazení, oživení a zavedení. Jsme připraveni přivést k životu zcela nové elektronické zařízení přesně podle vašich potřeb. Chytré senzory (Smart Sensors) se vyznačují tím, že obsahují obvody pro zpracování, analýzu a unifikaci signálu v kompaktním provedení s integrovanou nebo vyměnitelnou citlivou částí (čidlem) senzoru.

Ukázková realizace:

Senzorický systém robotické paže pro protetickou náhradu horní končetiny

6. Diagnostické přístroje

Zefektivněte svou diagnostickou práci a objektivizujte ji. Umožněte využití statistického zpracovávání a získávání dat pro dosažení svých cílů. Pomůžeme vám v přechodu od „co kdyby“ k diagnostickým přístrojům.

Specializujeme se na 2 oblasti diagnostických přístrojů. První kategorií jsou diagnostické přístroje pro usnadnění a objektivizaci lékařské diagnostiky.

Ukázková realizace:

Kompaktní měřič stavu a očekávané životnosti akumulátorů BATTEST24V

7. Hliníkový přepravní kufr/box

Ukázková realizace:

Socket E-case

8. Mechatronické sytémy

Ukázková realizace:

Small Opto Mechanic System

Váš chytrý vývojář

Naše Realizace

Vývoj a výroba nových technologií naší společnosti naplno slouží našim klientům v praxi. Podívejte se na realizace, které pomáhají ve výzkumu i v životě.

Senzorický systém robotické paže pro protetickou náhradu horní končetiny

Senzorický systém robotické paže dává i fyzicky postiženým lidem naději na plnohodnotný život a zároveň otevírá oblast ekonomického růstu v oblasti biomedicínského inženýrství. Komplex mnoha senzorů – přiblížení, tepla, vlhkosti, CO2 a senzorů indikujících elektromagnetické pole, gyroskopu, akcelerometru, tenzometrů – tvoří dohromady systém, který umožní robotické paži podávat relevantní informace o tom, co se děje v okolí.

Naklápěcí plošina s kamerovým systémem pro měření pohybu živočichů

Za účelem výzkumu procesu zachycení a zpracování podnětů působících na tělo živočichů jsme vyvinuli speciální naklápěcí plošinu menších rozměrů, která slouží pro měření pohybů těl drobných živočichů. Naše výzkumné provedení pracuje se 3 kamerami, 3 aktuátory, řízeným rotačním 3D pohybem a softwarem pro zpracování obrazu a řízení kinematiky a dynamiky pohybu.

Naše Realizace

Vývoj a výroba nových technologií naší společnosti naplno slouží našim klientům v praxi. Podívejte se na realizace, které pomáhají ve výzkumu i v životě.

Senzorický systém robotické paže pro protetickou náhradu horní končetiny

Senzorický systém robotické paže dává i fyzicky postiženým lidem naději na plnohodnotný život a zároveň otevírá oblast ekonomického růstu v oblasti biomedicínského inženýrství. Komplex mnoha senzorů – přiblížení, tepla, vlhkosti, CO2 a senzorů indikujících elektromagnetické pole, gyroskopu, akcelerometru, tenzometrů – tvoří dohromady systém, který umožní robotické paži podávat relevantní informace o tom, co se děje v okolí.

Naklápěcí plošina s kamerovým systémem pro měření pohybu živočichů

Za účelem výzkumu procesu zachycení a zpracování podnětů působících na tělo živočichů jsme vyvinuli speciální naklápěcí plošinu menších rozměrů, která slouží pro měření pohybů těl drobných živočichů. Naše výzkumné provedení pracuje se 3 kamerami, 3 aktuátory, řízeným rotačním 3D pohybem a softwarem pro zpracování obrazu a řízení kinematiky a dynamiky pohybu.

Slunečnice – přístroj určený k získávání energie ze Slunce

Slunečnice je přístroj, který umí získávat energii z největšího termonukleárního reaktoru v naší sluneční soustavě, ze Slunce. Slunečnice je schopna sama zjistit oblast nejvyšší světelné intenzity a tento světelný zdroj nadále sledovat v rozsahu daném jejími konstrukčními možnostmi.

K získávání elektrické energie využívá fotovoltaických článků a jejich kolmému natočení dopadajícímu slunečnímu záření. Takto získanou elektrickou energii uschovává v chemických článcích pro další použití.