Komplexní řešení mechatronických systémů

Navrhneme, vyvineme a zrealizujeme komplexní řešení jednoúčelových strojů, složitých automatizačních úkolů a robotických systémů.

Všude, kde vyžadujete přesný a spolehlivý pohyb, využijete mechatronické systémy od naší společnosti.

Zaměřujeme se na komplexní a inovativní řešení složitých mechatronických systémů, ve kterých spojujeme techniky přesného strojního inženýrství, teorie řízení, počítačové vědy a elektroniky v procesu návrhu tak, abychom vytvořili funkčnější a přizpůsobivější produkty.

Výzvou a radostí je pro nás realizace takového zařízení či systému, který není možné sestavit z běžných, na trhu dostupných komponentů a způsobem jejich předpokládaného použití. Vyrábíme mechatronická zařízení od úplného počátku, což nám umožňuje vysokou optimalizaci výsledného systému; neřešíme limity modulů, vytváříme vlastní moduly.

Vyvineme Vám komplexní automatické či robotické řešení, které uplatníte při automatizaci a realizaci procesů ve všech oborech průmyslu, zdravotnictví, armádě, v hobby i domácích aplikacích.

Ukázková realizace:

Naklápěcí plošina s kamerovým systémem pro měření pohybu živočichů

Za účelem výzkumu procesu zachycení a zpracování podnětů působících na tělo živočichů jsme vyvinuli speciální naklápěcí plošinu menších rozměrů, která slouží pro měření pohybů těl drobných živočichů. Naše výzkumné provedení pracuje se 3 kamerami, 3 aktuátory, řízeným rotačním 3D pohybem a softwarem pro zpracování obrazu a řízení kinematiky a dynamiky pohybu.