Kompaktní měřič stavu a očekávané životnosti akumulátorů BATTEST24V

BATTEST24V je pokročilý příruční přístroj pro diagnózu dobíjecích akumulátorů do 24 V. Na rozdíl od jiných testerů, které měří jenom statické vlastnosti akumulátoru, umí změřit vnitřní odpor akumulátoru na základě dynamických změn vlastností akumulátoru.

Přístroj pro diagnózu životnosti chemických akumulátorů do 24 V baterií funguje na principu sledování dynamických změn vlastností akumulátoru. Tester nepoškozuje akumulátor a displej ukazuje řadu diagnostických dat.

Vnitřní odpor je nejlepším indikátorem stavu akumulátoru a jeho očekávané životnosti. BATTEST24V měří změnu vnitřního odporu během zátěžového testu akumulátoru a vytváří různé typy vybíjecích charakteristik podle druhu zvoleného testu.

Vybíjecí charakteristiky porovnává s uloženými charakteristikami akumulátoru v dobré kondici, nebo s hodnotami dodávanými výrobcem akumulátoru.

Na základě této porovnávací diagnózy zjednodušeně indikuje stav akumulátorů „Nový, Dobrý, Slabý, Špatný“, nebo podrobně vypisuje naměřená a kontrolní data, či podává procentuální hodnotu stavu akumulátoru.

Cíl projektu – přístroj pro určení stáří a stavu elektro-chemických akumulátorů

Tester nepoškozuje testovaný akumulátor úplným vybitím a na displeji ukazuje řadu parametrů, jako jsou: stav nabití měřeného akumulátoru, napětí měřeného akumulátoru, parametry zátěže a měření, průběh probíhajícího testu, varovná hlášení a data pro sestrojení vybíjecí charakteristiky akumulátoru.