Naklápěcí plošina s kamerovým systémem pro měření pohybu živočichů

Za účelem výzkumu procesu zachycení a zpracování podnětů působících na tělo živočichů jsme vyvinuli speciální naklápěcí plošinu menších rozměrů, která slouží pro měření pohybů těl drobných živočichů. Naše výzkumné provedení pracuje se 3 kamerami, 3 aktuátory, řízeným rotačním 3D pohybem a softwarem pro zpracování obrazu a řízení kinematiky a dynamiky pohybu.

Systém jsme otestovali při měření dynamické postulografie. Což je metoda, zavedená v medicínské praxi, založená na sledování a hodnocení pohybu segmentů těla na pohyblivé plošině s cílem studia funkce nervové soustavy, vestibulárního systému či svalově-kosterního systému.

Cíl projektu – vytvoření originální konstrukce mechatronického systému

Naše originální konstrukce mechatronického systému umožňuje úspěšně zaznamenávat úhly orientace segmentů těla (drobných živočichů) v anatomických rovinách, vůči naprogramovaným pohybům plošiny v zemském souřadném systému.

Toho jsme dosáhli pevným umístěním kamerového systému k pohyblivé plošině, která je umístěna na kloubu tvořeném 3 motory. Drobný živočich umístěný do ohniska kamer a středu  plošiny je označen kontrastními body, vystaven sekvencím pohybů a snímán 3 kamerami. Plošinu řídí 1. počítač a z kamer nahrává 2. počítač. SW řeší synchronizaci dat záznamu pohybu a video sekvencí a normalizuje data tak, aby bylo možné je dále analyticky zpracovávat.