Dynamometr pro měření svalové spasticity

Dynamometr dovede přesně měřit úhlové rychlosti a moment síly spasticity svalů, primárně v kloubech horních a dolních končetin. Aparatura je seskupená z modulů Vývojové sady Evolution a jejím jádrem je software AHMI pro zpracování dat.

Vyšetřovací metody používané v klinické praxi jsou v současné době obvykle založeny na subjektivním posudku vyšetřujícího specialisty, který hodnotí pasivní odpor svalu na základě pasivního isokinetického strečinku. Následné zhodnocení závažnosti onemocnění probíhá na základě přiřazování bodů stupnice, na jejichž výsledcích se posléze vyhodnotí výsledek a následný postup rehabilitace.

Cíl projektu – vývoj systému pro objektivní měření spasticity svalů

Systém umožňuje objektivní měření ztuhlosti svalů flexe/extenze lokte, zápěstí, kolene a hlezenního kloubu, v podobě funkční závislosti síly (kterou sval působí) na úhlu kloubu. Výsledná grafická reprezentace, tedy přehledně ukazuje, jak se měnila síla, kterou sval působil proti prováděnému pohybu v jednotlivých okamžicích trajektorie tohoto pohybu.